Restaureringsprojekt

Residenset i Jönköping är utsmyckat med ett kraftigt gjutjärnsstaket från 1800-talet. Under årens lopp har väder och vind slitit hårt på staketet. Fästena har frusit sönder och flera sektioner har blivit utsatta för åverkan.

Alla staketsektioner behövde repareras eller gjutas om på nytt vilket var ett arbete som vi på Månsarps Gjuteri gärna åtog oss.

Arbetet med att återställa staketet löpte under ca 2 år. De gamla staketen användes som modeller för att få rätt finish och prestanda på formningen. Förankringen i marken gjordes frostsäker vilket betyder att det inte behöver göras några större reparationsarbeten under flera decennier framåt.